0

23-11-2009 – Com serà l’EMD de Bellaterra?

Civic

L’EMD donarà més força política a Bellaterra al tenir uns representants própis jurídicament reconeguts, però tot seguirà depenent de l’Ajuntament de Cerdanyola a excepció de les tres competències que es traspasen, manteniment de l’espai públic, trànsit i cultura i esports. +info